แผง solar cell แบบลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทยนั้น ตั้งอยู่ที่บริเวณใด