สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า สามล้อไฟฟ้า

รับประกัน หลังการขายอย่างไรบ้าง?

รับประกันหลังการขายอย่างไรบ้าง

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า สามล้อไฟฟ้า

1.)ขอบเขตการ รับประกันของสินค้า

            1. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่แจ้งชื่อไว้ในใบรับประกันเท่านั้นไม่สามารถโอนย้ายสิทธิในการรับประกัน

            2. ต้องแสดงเอกสารใบรับประกันหรืออาจแจ้งหมายเลขที่ของประกันทุกครั้งเมื่อมีติดต่อของรับประกัน

            3. ใบรับประกันจะมีผลเมื่อมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไข หรือหลุดหาย

            4. รับประกันตัวถแบตเตอรี่และมอเตอร์เป็นเวลา 3 เดือนหากสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตจากโรงงานและมีการยืนยันที่ชัดเจนจากพนักงาน

2.) ระบบการทำงานของรถ

            1.ระยะเวลาการรับประกันอะไหล่ของตัวสินค้าแบตเตอรี่ 3 เดือนมอเตอร์ 3 เดือน

            2. ทางร้านรับประกันเฉพาะความเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการช่ารุดหรือเสียหายจากข้อบกพร่อง วัสดุ และการผลิต โดยจะได้รับการเปลี่ยนแปลง เพาะส่วนที่เสียหายกันทีโดยไม่คิดค่าแรง

3.)ข้อยกเว้นของการรับประกัน

            1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี

            2. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงที่ผิดแปลกไปจากเดิมการซ่อมแซมเอง โดยไม่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของร้านการเปลี่ยนอะไหล่ .

            3. ความเสียหายที่เกิดวากการล่วงเลยของเวลาการซีดจางของผิวเคลือบผิวลอกหรือการเสื่อมโทรมอื่น ๆ

            4. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือขี่ จักรยานไฟฟ้าไม่ที่ไม้เหมาะสมเช่น

                    -การขับขี่ที่ทำให้มอเตอร์หรือส่วนอื่น ๆ ของวงจรไฟฟ้าถูกแช่น้ำหรือจุ่มในน้ำ

                    -การขับขี่ขึ้นทางลาดชันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน

                    -การฉีดน้ำไปในมอเตอร์หรือส่วนอื่น ๆ ของวงจรไฟฟ้าโดยตรงเป็นเวลานาน

            5. ทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานในทุกกรณี

            6. ทางร้านจะไม่รับผิดผอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าและเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

            7. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

4.)ข้อปฏิบัติในการขอรับประกัน

            1. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที่เพื่อขอรับประกันตามข้อมูลการติดต่อจากเอกสาร

            2. แสดงหลักฐานเอกสารการรับประกันหรือแจ้งหมายเลขใบประกันที่ระบุที่เอกสารในกรณีที่ติดต่อผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หรือแชทกับเจ้าหน้าที่

            3. แจ้งสาเหตุหรือปัญหาการใช้งานเบื้องต้นของการขอรับประกันในครั้งนี้กับเจ้าหน้าที่

            4. เจ้าหน้าที่จะประสานงานการทีมช่างของร้านเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *